Škola budúcnosti, jedinečná svojím prístupom a zameraním je otvorená žiakom a rodičom hľadajúcim zážitkové vyučovanie a bezpečnú komunitu podporujúcu rozvoj kultivovanej osobnosti. Čaká vás kolektív pedagógov, ktorí sú žiakom partnermi vo svete vedomostí a sprievodcami na výletoch doma i v zahraničí. Naším mottom je výchova pre život, vyučujeme v tabletovej a multimediálnej učebni, ponúkame základy počítačovej grafiky a komunikáciu v dvoch cudzích jazykoch.

HORÚCE AKTUALITY ZO ŽIVOTA ŠKOLY NÁJDETE NA NAŠOM FACEBOOKU

Čaká nás v septembri

 • Otvorenie školského roka

  8:30 na školskom dvore

 • Zber papiera

 • Projektový týždeň

  1. ročník

 • Ochrana života a zdravia

  teoretická časť

 • Ochrana života a zdravia

  účelové cvičenie

 • 5.9.

 • 19.-23.9.

 • 26.-30.9.

 • 21.6.

 • 22.-23.6.

Zverejnené dokumenty

Rádio Mauribox